BrandveiligCheck

Initiatief van Lobeco Fire + Security

Wist u dat…

 • Bij een logiesfunctie waarbij 24 uur per dag een functionaris aanwezig moet zijn deze functionaris niet in hetzelfde gebouw hoeft te zijn. (op een loopafstand van ten hoogste 100 m vanaf de toegang van het logiesgebouw, mits die functionaris in geval van een calamiteit wordt gealarmeerd door de bij de logiesfunctie behorende ontruimingsinstallatie)
 • U op deze site gratis het Bouwbesluit 2012 versie 1 April 2014 kunt downloaden>
 • U uw branddoorvoeren niet meer jaarlijks hoeft te laten keuren?
 • Bijna de helft van de bedrijven failliet gaat na een grote brand?
 • In het nieuwe bouwbesluit 2012 een groot deel van de verplichte doormeldingen naar de meldkamer is komen te vervallen?
 • Voor een kantoorfunctie de grenswaarde voor de eis van een brandmeldinstallatie is verhoogd?
 • Voor een industriefunctie de grenswaarde voor de eis van een brandmeldinstallatie is verhoogd?
 • Als u doormeldt naar een regionale alarmcentrale van de brandweer, u vanaf 1 januari 2015 ieder jaar een inspectie moet laten uitvoeren?
 • Als u niet doormeldt naar een regionale alarmcentrale van de brandweer maar wel een certificaat moet hebben op uw brandmeldinstallatie, u vanaf 1 januari 2015 één keer per 3 jaar een inspectie moet laten uitvoeren?
 • Als u een brandbeveiligingsinstallatie in uw pand heeft zoals een overdrukinstallatie of sprinklerinstallatie u altijd een gecertificeerde brandmeldinstallatie moet hebben?
 • Als u samenvallende vluchtwegen heeft in uw pand u altijd een brandmeldinstallatie met ruimtebewaking moet hebben?
 • Een liftschacht waarin de motor van de lift zich bevindt ook moet worden voorzien van detectie? (bij gedeeltelijke en volledige bewaking)
 • Op het gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een installatie is het rechtens verkregen niveau van toepassing.
 • Als bij een renovatie van de technische bouwsystemen (installaties) de kosten hoger zijn dan 25 % van de waarde van het gebouw, exclusief de grond, deze renovatie aan de nieuwbouweisen moet voldoen? (afdeling 6.13 van het Bouwbesluit 2012)
 • Vanaf 1 januari 2015 de certificering ook van toepassing is op ontruimingsinstallaties?
 • U uw brandblussers maar 1 x per 2 jaar hoeft te laten testen en brandslanghaspels 1 x per jaar?
 • Dat uw bekabeling per 1 juli 2017 moet voldoen aan de NEN 8012?