BrandveiligCheck

Initiatief van Lobeco Fire + Security

Full Scan

Het doel van de Full Scan is het volledig ontzorgen van uw organisatie op het gebied van brandveiligheid. 

Full Scan conform de NPR 6059

Een gedegen onderzoek en rapportage in de vorm van een NPR 6059 Full Scan is van groot belang voor de veiligheid van medewerkers, de continuïteit van het bedrijfsproces en de waarde van uw onroerend goed.

In deze praktijkrichtlijn (NPR) is vastgelegd hoe een bouwwerk op een uniforme wijze op brandveiligheid kan worden geïnspecteerd. Middels de NPR 6059 worden de bouwkundige, installatietechnische en organisatorische aspecten van het gebouw getoetst in relatie tot het wettelijk vereiste veiligheidsniveau ofwel het in vergunningen vastgelegde niveau.

Resultaten van de Full Scan worden inzichtelijk gemaakt door afwijkingen ten opzichte van het eisenpakket aan te duiden als zogenaamde A-, B- of C- tekorten. Het doel van de methode is het op relatief snelle wijze inzicht verkrijgen in de algemene staat van een gebouw ten aanzien van het aspect brandveiligheid inclusief de benodigde installaties en organisatorische aspecten. Daarom is gekozen voor een aanpak waarbij op basis van steekproeven een visuele inspectie plaatsvindt, waarbij destructief onderzoek zoveel mogelijk wordt vermeden.

De resultaten van de Full Scan vormen het uitgangspunt voor het eventuele vervolgtraject. Desgewenst kan Assist24 een Plan van Aanpak voor u opstellen en de uitvoering daarvan begeleiden.

Een Full Scan is belangrijk voor:

  • de veiligheid van uw medewerkers, bezoekers en gasten
  • de continuïteit van uw bedrijfsprocessen
  • de waarde van uw onroerend goed

Als basis voor deze Full Scan geldt de BrandveiligCheck, uitgebreid met;

  • Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)
  • Beheer en instandhouding brandveiligheid
  • Investeringsoverzicht van de te verwachten kosten omtrent de benodigde aanpassingen.

Voor advies over brandveiligheid bent u bij ons aan het juiste adres. Neem contact met ons op als u nog vragen heeft of een check wilt laten uitvoeren.