BrandveiligCheck

Initiatief van Lobeco Fire + Security

Brandveiligcheck

Het doel van de BrandveiligCheck is de risico’s voor de organisatie in kaart te brengen op het gebied van brandveiligheid. Hierbij wordt inzicht gegeven in drie onderdelen op het gebied van brandveiligheid:

 • Bouwkundige voorzieningen
 • Installatietechnische voorzieningen
 • Organisatorische onderdelen rondom brandveiligheid en preventie

Er wordt op beknopte wijze weergegeven hoe het staat met de brandveiligheid van een gebouw. Met de resultaten uit de BrandveiligCheck kan direct aan de slag worden gegaan om uw organisatie preventief brandveilig te maken.

 • Geschikt voor alle sectoren en functies
 • Onafhankelijke en deskundige  toetsing op het brandveilig gebruik van uw gebouw.
 • Enorme kostenbesparingen mogelijk.
 • Zekerheid van een ervaren inspecteur.
 • Goede prijs- en kwaliteitverhouding. 
 • Rapportage in begrijpend Nederlands en voorzien van foto's ter verduidelijking.
 • Inzicht in de aard van eventuele gebreken en hoe deze op te lossen.

Wat wordt er getoetst?

 • Gebruiksvergunning
 • BHV- Ontruimingsplan
 • Brandscheidingen
 • Compartimentering,
 • Vluchtwegen
 • Blusmiddelen
 • Noodverlichting
 • Brandmeldinstallatie
 • Ontruimingsinstallatie
 • eventueel andere aanwezige brandveiligheidinstallaties.

Projectaanpak

De BrandveiligCheck is opgedeeld in drie onderdelen:

 1. Interview:
  Hierin wordt met name inzicht verkregen in het beleid omtrent brandveiligheid.Daarnaast worden in het interview de nodige documenten opgevraagd.
 2. Documentenstudie:
  Aan de hand van de bouwkundige tekeningen, calamiteitenplan, gebruiksvergunning en diverse onderhoudscontracten wordt inzicht verkregen in de brandveiligheid. Aan de hand hiervan wordt een aandachtspuntenlijst opgesteld voor de gebouwinspectie.
 3. Gebouwinspectie:
  Met dit onderdeel wordt de fysieke brandveiligheid in de praktijk in kaart gebracht. Door middel van digitale foto’s worden de knelpunten vastgelegd.

Rapport

De bevindingen worden verwerkt in een rapportage in begrijpend Nederlands voorzien van foto’s met toelichting. Zo krijgt u inzichtelijk waar in de loop der jaren de knelpunten zijn ontstaan en heeft u een overzicht van de punten die aangepast moeten worden inclusief prioriteitenlijst.

Voor advies over brandveiligheid bent u bij ons aan het juiste adres. Neem contact met ons op als u nog vragen heeft of een scan wilt laten uitvoeren.

Flyer BrandveiligCheck (789,9 KB) Bouwbesluit 2012 1 April 2014 (1,1 MB) Selecietool NEN8012 (728,8 KB)